Posted in ਵਿਚਾਰ

“ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ”

ਕਈ ਸੱਜਣ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁਸੀਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ “ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ” ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਸੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।