ਮਿਲਾਪ

ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਓਪਰੇ ਟੀ.ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਚ, ਉੱਭਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:
https://www.facebook.com/gurtejs1ngh

ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਫਾਰਮ ਵਰਤੋ ਜੀ। ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੁਗਸੰਧੀ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s